ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.net
Rp. 210,000
1 سال
Rp. 210,000
1 سال
Rp. 210,000
1 سال
.org
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.biz
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.us
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.name
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.info
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 1,550,000
1 سال
Rp. 1,550,000
1 سال
.asia
Rp. 300,000
1 سال
Rp. 300,000
1 سال
Rp. 300,000
1 سال
.in
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.mobi
Rp. 255,000
1 سال
Rp. 255,000
1 سال
Rp. 255,000
1 سال
.co
Rp. 417,000
1 سال
Rp. 417,000
1 سال
Rp. 417,000
1 سال
.tv
Rp. 530,000
1 سال
Rp. 530,000
1 سال
Rp. 530,000
1 سال
.co.id
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
.my.id
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
.biz.id
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
.web.id
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
.or.id
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
.ac.id
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
.sch.id
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 50,000
1 سال
.id
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
.website
Rp. 300,000
1 سال
Rp. 300,000
1 سال
Rp. 300,000
1 سال
.software
Rp. 450,000
1 سال
Rp. 450,000
1 سال
Rp. 450,000
1 سال
.online
Rp. 570,000
1 سال
Rp. 570,000
1 سال
Rp. 570,000
1 سال
.news
Rp. 350,000
1 سال
Rp. 350,000
1 سال
Rp. 350,000
1 سال
.property
Rp. 2,000,000
1 سال
Rp. 2,000,000
1 سال
Rp. 2,000,000
1 سال
.design
Rp. 700,000
1 سال
Rp. 700,000
1 سال
Rp. 700,000
1 سال
.cloud
Rp. 350,000
1 سال
Rp. 350,000
1 سال
Rp. 350,000
1 سال
.college
Rp. 950,000
1 سال
Rp. 950,000
1 سال
Rp. 950,000
1 سال
.trading
Rp. 1,050,000
1 سال
Rp. 1,050,000
1 سال
Rp. 1,050,000
1 سال
.host
Rp. 1,300,000
1 سال
Rp. 1,300,000
1 سال
Rp. 1,300,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution